Έπιπλα ELECTRONIC FURNITURE EXHIBITION
250 retailers | 2.500 furniture products | 500.000 visitors/year

 

Expo Cosmos - Contact

 
Έπιπλα Mikant Specchio (Σπέκιο) Έπιπλα Ευαγγελίδης Έπιπλα Τηνιακός Έπιπλα Milano de Έπιπλα Studio Casa Έπιπλα Elementi StockParty Έπιπλα Νέα Διάσταση Έπιπλο Μόσχου Systema di Cucina εδώ ΕΠΙΠΛΑ Μουσική Γάμου Μελώδημα Zaffe GreeceExpo Cosmos
Products: click here

ΑΘΗΝΑ. Ηλία Ηλιού 31, Νέος Κόσμος. Tel: 210 3602491, 210 3602492. Fax: 210 3602488.

© Copyright 2005 - 2013 All rights reserved